Ukształtowanie terenu a budownictwo

W północno-zachodniej części Zakościela można dostrzec pola piasków przewianych, obszary deflacji a nawet formy eoliczne późno glacjalne i holoceńskie- pojedyncze wydmy paraboliczne i wałowe. Powierzchnia Zakościela nie została szczególnie zmieniona przez działalność antropogeniczną. Jedynie niektóre części strefy przybrzeżnej Pilicy są intensywnie eksploatowane przez turystów, co powoduje przekształcenie naturalnego wyglądu brzegów. Związane jest to i z bezpośrednią ingerencją człowieka w tych miejscach, jak i budowaniem wałów, mostów, punktów widokowych. Budownictwo to antropogeniczny wpływ na środowisko, którego człowiek nie jest w stanie zatrzymać. Najwyższy punkt znajdujący się w sołectwie ma wysokość bezwzględną 180, 7m n. p.m., natomiast najniżej położony punkt znajduje się na wysokości 142m n. p.m.- na poziomie rzeki Pilicy. Deniwelacja terenu wynosi, zatem 38, 7m, co na tak małym obszarze jest wartością dosyć dużą. Ukształtowanie terenu nie jest sprzyjające rozwojowi rolnictwa. Nie utrudnia go w znaczącym stopniu, jednakże jest pewną przeszkodą w dobrym zagospodarowaniu rolniczym terenu. Nie jest to poważna bariera do dalszej rozbudowy infrastruktury, dlatego budownictwa mieszkalne oraz prowadzenie działalności rolniczej jest z całą pewnością możliwe. Z pewnością można uznać za korzystne dla rolnictwa nachylenie stoków na południe, a uściślając na południowy wschód. Jednakże należy o użyźnianiu gleby.

Dodaj komentarz