Warunki mieszkaniowe w Zakościelu w gminie Inowłódz

Warunki mieszkaniowe w sołectwie są zróżnicowane. W Zakościelu znajduje się 68 mieszkań, w tym 66 budynków. Przeprowadzone ankiety dotyczą 46 budynków. Z obserwacji wynika, że 52% zabudowy prezentuje zabudowę zagrodową, 44% to zabudowa jednorodzinna a pozostałe to zabudowa bliźniacza. W Zakościelu przeważa zabudowa parterowa (72%). Budynki dwukondygnacyjne stanowią 20%, a 8% to 3 kondygnacyjne domy. Starsza zabudowa posiada podpiwniczenie i strych, zaś budynki wznoszone po 1990 roku nie mają już podpiwniczeń, co najwyżej poddasze użytkowe. W Zakościelu 38% domów zbudowane są z drewna, 28% z cegły ceramicznej, 20% z pustaka ceramicznego, 8% z cegły klinkierowej, 6% z lokalnego piaskowca żelazistego. Pokrycie dachów ma następujący rozkład: papa (18%), dachówka ceramiczna (22%), blacho-dachówka (26%), eternit (16%), gont bitumiczny (12%). Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami wynika, iż co 10 lat przybywało około 15 budynków. W sołectwie jest 9 domów 2-izbowych, 19 z 3 izbami, 21 z 4 oraz 19 z i więcej. Mieszkańcy sołectwa ogrzewają swoje domostwa indywidualnym centralnym ogrzewaniem w 67% domów. Pozostałe mieszkania ogrzewane są zwykłymi piecami. Z tej krótkiej notki możemy wyciągnąć wnioski, jak wygląda budownictwo w tejże wsi. Należy wspomnieć, iż budownictwo i jego stan różni się w zależności od zamożności konkretnej rodziny. Aczkolwiek zmiany idą ku lepszemu. Miejmy nadzieję, że ilość nowych domów w tym sołectwie będzie rosnąć.

Dodaj komentarz